Средновековен меч, намерен на дъното на полско блато

01-medieval-sword.adapt.885.1

Археолозите смятат, че добре запазеното 600-годишно оръжие вероятно е принадлежало на рицар. Този меч от 14-ти век има дължина 120 см и тегло едва 2 килограма.

Continue reading „Средновековен меч, намерен на дъното на полско блато“

Сабя от Кабиюк

Relic_of_Kabiyuk

Сабята от ранносредновековния Могилен комплекс Кабиюк – Шуменско е археологическа находка от края на VII или началото на VIII век – времето на създаване и укрепване на Българската държава по Долния Дунав.

Continue reading „Сабя от Кабиюк“

Шамшир – сабята на Персия, Централна Индия и арабския свят

ph-0

Шамшир означава „извит като нокът на тигър“ и представлява дълбоко извитата и непрекъснато стесняваща се параболична сабя, типична за Персия (Иран), Централна Индия и целия арабски свят от средата на 16-ти век. Обикновено сабите с острие с тази форма са класифицирани като шамшири, независимо от това дали дръжката е от персийски, индо-мюсюлмански или арабски тип; в контраст с по-често срещаната практика на класифициране на такива остриета с инкрустации в индо-мюсюлмански стил като талвари.

Continue reading „Шамшир – сабята на Персия, Централна Индия и арабския свят“