Проклятието на остриетата на Мурамаса

signed_muramasa

В творбата на Нитобе Иназо от 1899 г., проучваща пътя на самураите – Бушидо, мечът е наречен „душата на самурая“. Тъй като мечовете са толкова почитани, работата на майсторите на мечове става извънредно важна задача. В глава XIII на творбата на Нитобе, писателят описва ковачите на мечове, както следва: „Ковачът на мечове не е обикновен занаятчия, а вдъхновен художник и неговата работилница е светилище.

Continue reading „Проклятието на остриетата на Мурамаса“

Владеене на меч

713px-Inchuyo

Владеенето на меч е придобитото в резултат от обучение индивидуално бойно майсторство на боец-мечоносец. Терминът се отнася за класическото бойно изкуство, а за съвременния олимпийски спорт се препоръчва названието фехтовка. Владеенето на меч включва подготовка на мечоносеца за отбрана срещу повече от един противник, включително и с други ръкопашни средства. Изкуството за боравене с меч е пряко свързано с физическите характеристики на мечоносеца и не по-малко с технологичните характеристики на оръжието.

Continue reading „Владеене на меч“

Японският меч – душата на самурая

Samurai_Sword

Надали в цялата човешка история има по-популярно хладно оръжие от меча, като се започне от тежките рицарски мечове, мине се през закръгления ятаган и се стигне до елегантната шпага и парадната сабя. Но малко остриета могат да бъдат сравнени с аристократичния японски меч. А нито една страна не е така свързана с меча, както Япония.

Continue reading „Японският меч – душата на самурая“