Термично обработване на стоманите

Снимка: http://www.aceros-de-hispania.com/
Снимка: http://www.aceros-de-hispania.com/

Способността на металите да изменят свойствата си при обработване с топлина е известна много отдавна. Под термично обработване на стоманите в най-общ смисъл се разбира обработването им с топлина с цел да се получат точно определени свойства.

Continue reading „Термично обработване на стоманите“

Стари майстори закалявали с кръв

С кръв и сланина закалявали стоманата на ножовете някога. Така остриетата придобивали не само твърдост, но и достатъчна еластичност, твърди известният пловдивски майстор Кирил Коликов.

Continue reading „Стари майстори закалявали с кръв“

Термична обработка на стоманите. Закаляване

На термична обработка се подлагат оформени вече машинни части или полуфабрикати с цел да се измени тяхната структура и свойства в желано направление, като естествено се запази формата им. Наблюдават се няколко вида термообработване: закаляване, отвръщане, отгряване, нормализация. Провеждат се чрез нагряване до различни температури, задържане на температурите и охлаждане с различна скорост. Горната граница на загряване на термообработката както на стоманата, така и на другите сплави е солидус-линията, за да бъдат нагрявани областите, които не съдържат стопилка L. И понеже става дума за стомана, разглежданията в желязо-въглеродната диаграма се ограничават до нейния долен ляв ъгъл, наречен „стоманен ъгъл”.

Continue reading „Термична обработка на стоманите. Закаляване“