ЕПОХАТА НА РИЦАРИТЕ И ТЯХНОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ

Рицарят е член на средновековно съсловие от професионални войници в Европа. По-късно през Средновековието „рицар“ става благородническа почетна титла. В съвременния език „рицар“ бива наричан и всеки тежковъоръжен конник.