Автоматичен нож от Robert Klaas

kissingcrane
Стомана 420.
Advertisements