Ножове за мятане

Ножовете за хвърляне са специално проектирани и балансирани, така че да могат да бъдат мятани ефективно. Те съставляват съвсем отделна категория от обикновените ножове.

Тези ножове често са изработени от едно парче стомана или друг материал, без чирени, за разлика от другите видове ножове. Ножът има две части: острие, което е заточено наполовина и дръжка. Целта на дръжката е да позволи ножът да се държи безопасно от потребителя, а също и за балансиране на теглото на острието.

Ножовете са два вида: балансирани и небалансирани. Балансираният нож се прави по такъв начин, че центърът на тежестта да е в центъра на ножа. Така балансираният нож ще следва почти кръгла траектория на полета. При небалансирания центъра на тежестта не съвпада с геометричния център. Ако дръжката е по-тежка от острието тогава кръговете по време на полет ще бъдат с различен диаметър, а траекторията по-малко предвидима. Небалансираните ножове обикновено се хвърлят като се хванат от по-лекия край. Има и ножове с регулируеми тежести, които могат да се плъзгат по дължината на острието или дръжката. По този начин, те могат да функционират едновременно като балансиран или небалансиран нож, в зависимост от позицията на теглото. Балансираните ножове обикновено са за предпочитане пред небалансираните поради две причини: 1. те могат да бъдат хвърляни като се държат за дръжката или острието и 2. могат лесно да бъдат хвърляни повече един след друг.

Теглото на ножа и скоростта на хвърляне определят силата на удара при забиване. По-леките ножове могат да бъдат хвърляни с лекота, но могат да не успеят да проникнат правилно в целта, което води до отскачане на ножа. От друга страна, тежките ножове за мятане са по-стабилни в полета си и причиняват повече щети на целта, но е необходима по-голяма сила, за да се хвърлят по-точно.

Ножовете за мятане се използват от много култури по света и съществуват различни разработени тактики за тяхното хвърляне, поради различните им форми. Всеки хвърляч трябва да бъде добре запознат с различните свойства на своите специфични ножове като например центровете на тежестта и траекториите на въртене на оръжието при полета.

Уикипедия

Advertisements