Първообразът на бокса

Цестус е древна бойна ръкавица, понякога използвана в панкрацион (древногръцкия бокс). По своя ефект цестусът е еквивалентен на бокса (оръжието) използвано в Класическия свят.

Първата версия на бойния цестус представлявала няколко кожени ремъка, който се връзвали на ръката. Гърците ги използвали при своите състезания, където се играело с голи ръце и важал само нокаутът. Римляните модифицират конструкцията като добавят и метални части, включително и шипове, железни пластини и други подобни. Вариантите на това оръжие включвали и мирмекс или „резача на крайници“ и оригиналното гръцко „сфайрай“, което представлявало тънки кожени ремъци и остриета.

Цестус често се използвал в римските гладиаторски двубои, където невъоръжени хора – най-често роби – се биели до смърт. Тази форма на бокса с времето станала изключително кървава докато цестуса не бил официално забранен през първи век преди новата ера. Битките били забранени през 393 г. сл. Хр.

Уикипедия

Advertisements